Partners van BoardShortz.nl

Met wie werkt BoardShortz.nl samen?

BoardShortz.nl werkt graag samen met andere initiatieven met betrekking tot surfen en de sneeuw.

De accommodaties zijn vrijwel allemaal te boeken via Booking.com

Surf samenwerkingen

Een stuk zuidelijker vind je Board ‘n Breakfast (in Les Landes, vlakbij Biarritz). Ook hier werken we mee samen, omdat de eigenaren zoveel passie hebben voor surfen en dit ook zo’n unieke plek is.

Ook werkt BoardShortz.nl samen met Surfschool Zandvoort. Bij Surfschool Zandvoort staat Love, Passion, Freedom voorop. En dat past bij de verhalen die BoardShortz.nl wil vertellen.

Of wat dacht je van Siesta Campers. Huur een vintage VW busje in Portugal.

Verder werken we samen met

Wil je meer informatie over de samenwerking. Neem contact met ons op